bölge durguluğu ne demek?

 1. Aynı yerbölümde durguluk yapılmasında sakınca görülen yapılarla, durguluk gereksinmesini kendi yerbölümü dışında karşılanmasında yarar görülen yapıların birkaç yüz metre yakınında kent yönetimince yaptırılan, açık, kapalı, tek katlı, çok katlı, yeraltı ya da yerüstü durguluğu.

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

bölge al

 1. (en)Get zones

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimibölge eklebölge ekonomisibölge haritasıbölge hastanesibölge hayvanlarının tümüböldürmeböldürmekböleböleçbölekdurgulu dağılımdurgulukdurgulamadurgudurgu ışıtacı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın