ıskarta şey ne demek?

 1. (en)Weed

weed

 1. Otları temizlemek, yabani otları temizlemek
 2. Matem kolçağı
 3. Şapkada matem şeridi
 4. Başından defetmek
 5. Yabani ot, zararlı ot
 6. Değersiz hayvan
 7. Iskarta şey
 8. Ot tabakası
 9. (argo) haşiş
 10. Yararsız otları çıkarıp temizlemek

ıskarta yün

 1. (en)Waste wool.

ıskarta

 1. Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar.
 2. Herhangi bir nedenle değerini yitirmiş mal.
 3. Herhangi bir sebepten dolayı değerini kaybetmiş mal.
 4. (en)Weedy.
 5. (en)Discard.
 6. (en)Reject.
 7. (en)Rejection.
 8. (en)Throw-out.
 9. (en)Waster.
 10. (en)Waste product.

şey

 1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda söylenen bir söz. Kararsızlık ifade biçimi.
 2. Nesne, madde
 3. Kararsızlık durumunda muhtelif sorulara cevap için tercih edilen bir ifade biçimi.
 4. (Günlük dilde) Herhangi bir düşünce konusunu göstermeğe yarayan belirsiz terim. (Felsefede) 1- Düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan herşey. Bu anlamda: düşünce nesnesi = ens rationis. 2- Kişiye karşıt olarak: Bilinçten yoksun varlık. 3- Gerçek olan, bilincin dışında, kendi başına var olan tek nesne (ens reale). Böyle bir var olan, tek nesne olarak niteliklerin taşıyıcısı töz diye de anlaşılır. 4- Duyularla kavranabilen cisimsel nesne.
 5. Bk. nesne
 6. (en)Stuff.
 7. (en)Object.
 8. (en)Matter.
 9. (en)Article.
 10. (en)Affair.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ıskarta yünıskartaıskartaya ayırmakıskartaya çıkarmakıskartaya çıkmakıskaranıskarçaıskarmozıskarpelaıskarpileıskaıska geçilmekıska geçmeıska geçmekıskaçaşeyşeyatinşeybşeybanşeybeşeydaşeydagülşeydanurşeydeşeyhşeairşeairi islamiyeşeametşebşebab
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın