genişlik ayarı ne demek?

 1. Almaç görüntülüğündeki resmin iki yanında siyahlık gözükmemesi, resmin görüntülük enini tümüyle kaplaması için yapılan ayarlama.
 2. (en)Width control, horizontal size control.
 3. (al)Bildbreitenregelung, Zeilenfangregelung, horizontale Ablenkung

genişlik ayarı düğmesi

 1. Genişlik ayarını sağlayan, genellikle almacın içinde yer alan düğme.
 2. (en)Width control knob.
 3. (al)Bildbreitenregelungsknopf

genişlik derecesi

 1. Ünlülerin boğumlanmaları sırasında ağız yolunun ve çene açısının açıklık bakımından gösterdiği özellik: a ve e ünlülerinin genişlik dereceleri o ve ö, ı ve i ünlülerinden daha fazladır.
 2. Bir dil sesinin özellikle bir ünlünün boğumlanması sırasında ses yolunun kişilere ve ağızlara göre değişebilen açılma durumu: alfabe/alfābe, ayar/āyar, bayan/bāyan, yarın/yārın, dünya/dünyā, gafil/gāfil, marul/mārul, sevda/sevdā vb. Burada ünlülerin kısa veya uzun söylenişlerinde, uzunluktan çok ağız açıklığı söz konusudur.
 3. (en)Opening.

ayar

 1. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu.
 2. Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü.
 3. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi.
 4. Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü.
 5. Değer, derece
 6. Çalgıların akort, seslem, tel yüksekliği gibi ayarlama gerektiren her bir bölümü ve bunları ayarlama işlemi.
 7. Bk. odaklama
 8. Almaçlarda seçik, doğru ve düzgün bir görüntü ve pürüzsüz ses elde etmek amacıyla yapılan düzenlemeler. (Başlıcaayarlar oluk seçme, sertlikayarı, parlaklıkayarı, yükseklikayarı, genişlikayarı, düşey doğrusallıkayarı, görüntülükayarıdır).
 9. Bk. karat (II)
 10. Altın ve gümüşten yapılmış şeylerin saflık ve hafiflik derecesi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genişlik ayarı düğmesigenişlik derecesigenişlik göstergelerigenişlik orta değerigenişlikgenişliğindegenişlegenişlemegenişleme aksiyomugenişleme hızıgenişleme patikasıgenişgeniş açıgeniş açık hendekgeniş açılıgeniş açılı ışıklıkayarı bozukayarı bozuk akçeayarı değiştirayarını belirlemekayarını düzeltmekayarını hesaplamakayarayar anahtarıayar başlığıayar belirlemeayar bilgisiayaaya aitaya inisaya kemeriaya sofya
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın