dönüşlü veya özedönüşlü fiil ne demek?

  1. Bkz. Fiil.

dönüşlü

  1. Dönüşü olan.
  2. Öznesi ile nesnesi bir olan fiil, mutavaat.
  3. (en)Reflexive.
  4. (en)Rotational.

dönüşlü adıl

  1. (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri
  2. (en)Reflexive pronom.
  3. (fr)Pronom réfléchi

veya

  1. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, ya da, yahut
  2. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönüşlüdönüşlü adıldönüşlü çatıdönüşlü dengedönüşlü eylemdönüşlü fiildönüşlü iyelik sıfatıdönüşlü ortadönüşlü yapıdönüşlü zamirdönüşlerdönüşdönüş açısıdönüş adresidönüş akımıdönüş ayağıveyaveya alay kemanveyahutveyisveyle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın