dönüşler ne demek?

  1. Dansçının bir bacak üzerinde dönme hareketleri.
  2. (en)Turns.
  3. (fr)Tours

dönüşlü

  1. Dönüşü olan.
  2. Öznesi ile nesnesi bir olan fiil, mutavaat.
  3. (en)Reflexive.
  4. (en)Rotational.

dönüşlü adıl

  1. (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri
  2. (en)Reflexive pronom.
  3. (fr)Pronom réfléchi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönüşlüdönüşlü adıldönüşlü çatıdönüşlü dengedönüşlü eylemdönüşdönüş açısıdönüş adresidönüş akımıdönüş ayağı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın