dönüşlü zamir ne demek?

 1. Kişi kavramını pekiştirerek belirten zamir. Türkçede bu kavram "kendi" sözüyle sağlanır.
 2. Söz içinde yapılan işin yapana döndüğünü anlatan ve şahıs kavramını pekiştirerek belirten kendi zamiri. Bu zamir iyelik ekleri alarak bütün şahısları karşılar: kendim, kendin, kendi, kendisi; kendimiz, kendiniz, kendileri: Sen bu işi kendin başarmalısın Bugüne kadar kendisinden herhangi bir haber çıkmadı gibi.
 3. (en)Reflexive pronoun.
 4. (fr)Pronom réfléchi

dönüşlü adıl

 1. (Derleme.. özlük zamiri, öze dönüşlü zamir, dönüşlü zamir) Kişi kavramını pekiştirerek belirten adıl. Türkçede bu kavram kendi sözcüğüyle sağlanır: Ben kendim istedim; Kendisi bilir; Sen kendini düşünmelisin örneklerinde olduğu gibi.dönüşlü adılın çekimi: 1. K.T. kendim 1. K.Ç. kendimiz. 2. K.T. kendin 2. K.Ç. kendiniz. 3. K.T. kendi, kendisi 3. K.Ç. kendileri
 2. (en)Reflexive pronom.
 3. (fr)Pronom réfléchi

dönüşlü çatı

 1. Fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı. Türkçede bu çatı çoğu kez -n-, bazen de -l- veya -ş- çatı ekleriyle kurulur: Sevinmek (sev-in-mek), yorulmak (yor-ul-mak) gibi.
 2. (Derleme.,dönüşlü çatılı fiil, öze dönüşlü, edingen fiil) Eylemdeki kavramın özneye döndüğünü bildiren çatı. Türkçede bu çatı çok defa -n-, bazen de -l- veya -ş- çatı ekleriyle kurulur: Sevinmek (sev-i-n-mek) , taranmak (tara-n-mak) , dayanmak (daya-n-mak) , soyunmak (soy-u-n-mak) , giyinmek (giy-i-n-mek) , çekinmek (çek-i-n-mek) , yorulmak (yor-ul-mak) , yanılmak (yan-ı-l-mak) , alışmak (al-ı-ş-mak) , gelişmek (gel-i-ş-mek) vb.
 3. (en)Reflexive.
 4. (fr)Voix réfléchie, pronominal

zamir

 1. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl.
 2. İçyüz, iç.
 3. Bk. adıl
 4. Isim olmayıp, ismin yerini tutar
 5. Yürek, vicdan.
 6. Gönülde gizli olan sır.
 7. Adın yerini tutan sözcük.
 8. İç, içyüz.
 9. (en)Pronoun.
 10. (en)Pronoun adıl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dönüşlü adıldönüşlü çatıdönüşlü dengedönüşlü eylemdönüşlü fiildönüşlüdönüşlü iyelik sıfatıdönüşlü ortadönüşlü veya özedönüşlü fiildönüşlü yapıdönüşlerdönüşdönüş açısıdönüş adresidönüş akımıdönüş ayağızamirzamir bükünüzamir i fiilızamir nsizamirezamire aitzamiri izafizamiri vasfizamirli isim öbeğizamirlik kökzamimezaminzamin olmakzamzam gelmekzam görmekzam onunkizam paketi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın