cutter sınıflama yöntemi ne demek?

 1. Bkz. genişler sınıflama yöntemi.

genişler sınıflama yöntemi

 1. C. A. Cutter'ca ilk kez 1891'de ortaya atılan, yedi kez genişletilen ve simge olarak harfleri kullanan bir sınıflama yöntemi.
 2. (en)Expansive classification system.

cutter

 1. Kesici, keski, makasçı, kesme makinesi; kotra, filika; sahil koruma botu [amer.]; montaj asistanı
 2. Kesici
 3. Kotra
 4. Beş çifte filika
 5. Hafif tek atlı kızak

cutter ad tablosu

 1. Bkz. Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu.

sınıflama

 1. Bölümleme, tasnif.
 2. Bk. öbekleme
 3. Bk. bölütleme
 4. Bk. sıralama
 5. Kitaplık dermesinde yer alan her türlü gerecin konusunun belirli bir kural gereğince saptanması.
 6. Birbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma.
 7. (en)Classification.
 8. (en)Classification tasnif.
 9. (en)Classifying.
 10. (en)Cross tabulation.

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cuttercutter ad tablosucutter loadercutter sanborn tablosucutter sanborn üç rakamlı yazar adı tablosucutter sayısıcutter tablosucuttcutt offcuttablecutcut a big swathcut a capercut a dashcut a figuresınıflamasınıflamaksınıflamamaksınıflandırsınıflandırıcısınıfsınıf 1 çözücüsınıf 2 çözücüsınıf 3 çözücüsınıf adedi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın