cutter sayısı ne demek?

 1. Bkz. Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu.

cutter sanborn tablosu

 1. Bkz. Cutter-Sanborn üç-rakamlı yazar adı tablosu.

cutter sanborn üç rakamlı yazar adı tablosu

 1. C.A. Cutter'ca ortaya atılan ve sonradan Sanborn'ca geliştirilen yazar adı tablosu. (Harf ve rakamdan oluşur.)
 2. (en)Cutter-Sanborn three-figure table.

sayı

 1. Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet.
 2. Gazete ve dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha.
 3. Bir spor karşılaşmasında karşılaşanlardan her birinin başarı derecesini tespit eden nicelik.
 4. Basketbol oyununda topun sepete girmesiyle ulaşılan sonuç. Bu giriş, oyun sırasında olursa 2, serbest atıştan yapılmışsa 1 olarak kabul edilir. Oyun süresi içinde en çoksayı yapan takım yenmişsayılır.
 5. Topun, kurallara uygun bir vuruşla bütünü ile kale direkleri ve kale çizgisi arasında kalan alandan geçmesi durumu.
 6. (en)Digit.
 7. (en)Numerary.
 8. (en)Number.
 9. (en)Numeral.
 10. (en)Quantity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cutter sanborn tablosucutter sanborn üç rakamlı yazar adı tablosucutter sınıflama yöntemicuttercutter ad tablosucutter loadercutter tablosucuttcutt offcuttablecutcut a big swathcut a capercut a dashcut a figuresayısını allah bilirsayısızsayısız defasayısız kerelersayısızlıksayısalsayısal ağsayısal anahtarsayısal aygıtsayısal bağsayısayı adedisayı adısayı almadan biten elsayı ata
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın