genişler sınıflama yöntemi ne demek?

 1. C. A. Cutter'ca ilk kez 1891'de ortaya atılan, yedi kez genişletilen ve simge olarak harfleri kullanan bir sınıflama yöntemi.
 2. (en)Expansive classification system.

genişle

 1. (en)[genişlemek] widen, extend, expand, dilate, enlarge, spread out, broaden, splay, sprawl, yawn.

genişleme

 1. Bkz. dilatasyon, dilasyon
 2. Genişlemek işi.
 3. Bk. ünlügenişlemesi
 4. Bir iktisadi dalgalanma evresinde reel gayrisafi yurtiçi hasılanın dipten zirveye varasıya geçirdiği artma süreci. krş. daralma
 5. Bir delik veya borusal bir yapının genişlemesi, dilatasyon, ekspansiyon, ektazi.
 6. (en)Dilation.
 7. (en)Expansion.
 8. (en)Extension.
 9. (en)Broadening.
 10. (en)Broading.

sınıflama

 1. Bölümleme, tasnif.
 2. Bk. öbekleme
 3. Bk. bölütleme
 4. Bk. sıralama
 5. Kitaplık dermesinde yer alan her türlü gerecin konusunun belirli bir kural gereğince saptanması.
 6. Birbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma.
 7. (en)Classification.
 8. (en)Classification tasnif.
 9. (en)Classifying.
 10. (en)Cross tabulation.

yöntem

 1. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem.
 2. Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plana göre izlenen yol, metot.
 3. Bir sorunu çözüme götürmek için geliştirilen yollar.
 4. Bir işlemin yapılması yolu.
 5. (en)Mode.
 6. (en)Modus.
 7. (en)Order.
 8. (en)Practice.
 9. (en)Procedure.
 10. (en)Proceeding.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

genişlegenişlemegenişleme aksiyomugenişleme hızıgenişleme patikasıgenişgeniş açıgeniş açık hendekgeniş açılıgeniş açılı ışıklıksınıflamasınıflamaksınıflamamaksınıflandırsınıflandırıcısınıfsınıf 1 çözücüsınıf 2 çözücüsınıf 3 çözücüsınıf adedi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın