cut ne demek?

 1. Kesmek
 2. Biçmek
 3. Makasla kesmek, budamak; kırpmak.
 4. Kesilmiş, kesik, biçilmiş
 5. Doğranmış, kıyılmış
 6. Yontulmuş
 7. Bk. kesme
 8. Sulandırılmış: hadım edilmiş
 9. Kesme, kesiş
 10. Biçki
 11. Kurguda bir planın yerini ara vermeden diğerinin alması şeklinde en sık kullanılan geçiş yöntemi. "kat" diye söylenir
 12. Biçim, şekil
 13. Oyulmuş geçit
 14. Dilim, parça
 15. Klişe
 16. Hisse, pay
 17. (argo) bir soygun veya ganimetten bir kimseye düşen pay
 18. Devam etmemek
 19. Inciten söz veya tavır
 20. Fiyat, tahsisat veya maaştan indirim, kesinti
 21. (cut, -ting) kesmek, dilimlemek
 22. (filmi) kesmek
 23. Tenzilâtlı
 24. Yontmak
 25. (konuşma, kitap) kısaltmak
 26. Derse gitmemek, (informal) asmak
 27. Kamçılamak
 28. Katetmek
 29. Incitmek
 30. Ortadan kaybolmak
 31. Görmezlikten gelmek
 32. Sulandırmak, seyreltmek
 33. Fiyatını indirmek
 34. Durdurmak (sinema, fotoğraf makinası, motor)
 35. Diş çıkarmak, dişi çıkmak
 36. Spor (topa) fırıldatıp vurmak
 37. Sulandırmak (içki)
 38. Sapmak
 39. Iskambil kesmek
 40. Kesişmek
 41. Hadım etmek

kesmek

 1. Akımı durdurmak
 2. Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, parçalamak, doğramak.
 3. Dibinden ayırmak.
 4. Düzgün parçalara ayırmak.
 5. Kesici bir araçla yaralamak
 6. Ucunu almak.
 7. Hayvanın başını gövdesinden ayırmak, boğazlamak.
 8. Son vermek, gidermek.
 9. Ara vermek
 10. Bir şeyden yoksun bırakmak, vermemek

kesme

 1. Kesmek işi.
 2. Teneke, sac vb.ni kesmek için kullanılan makas.
 3. Küp biçiminde veya köşeli olarak kesilmiş olan
 4. Kesin, değişmez, maktu.
 5. Kesme işareti.
 6. Nazımda veya nesirde, bir cümleyi sonu anlaşılacak biçimde yarım bırakma sanatı, kat.
 7. Kıyılarımızda yaygın olarak bulunan, yuvarlak tepeli, 5 m kadar boylu, her dem yeşil, yaprakları küçük ve kenarları testere dişli, çiçekleri yeşilimsi beyaz renkli olan bir süs ağacı, akçakesme (Phillyrea latifolia).
 8. Çizgisel iki doğru parçası ve bir eğri yayı ile sınırlanan düzlem yüzeyi.
 9. Klasik balede küçük ara adımı.
 10. Optes'Te, on parmak izinin veya olay yeri izinin tarandıktan sonra iz bölgesinin seçilerek lüzumsuz bölgelerinden ayrılması.

cut a big swath

 1. Çok dikkat çekmek.
 2. Caka satmak.

cut a caper

 1. Tuhaf davranmak.
 2. Coşkuyla dans etmek.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cut a big swathcut a capercut a dashcut a figurecut a shinecut a toothcut a wide swathcut acrosscut across all boundariescut adriftcucuacua architecturecua mimarisicuan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın