contemptible act ne demek?

 1. Kepazelik

kepazelik

 1. Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
 2. (en)Ignominy.
 3. (en)Degradation.
 4. (en)Contemptible act.
 5. (en)Scandal.

contemptible

 1. Aşağılık, adi, rezil, alçak, hor
 2. Aşağıllk, alçak, rezil.

contemptibleness

 1. Adilik
 2. Alçaklık
 3. Rezillik
 4. Aşağılıklık

act

 1. Davranmak
 2. Etki etmek
 3. Numarası yapmak
 4. Görevini yapmak
 5. Oyun (tiyatro)
 6. (rol) oynamak
 7. Hareket etmek
 8. Yapılan şey, iş, fiil, ameliye
 9. Kanun
 10. Resmi yazı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

contemptiblecontemptiblenesscontemptiblycontemptibilitycontemptcontempt of courtcontempt of parliamentactact a foolact a partact against someones ordersact asact as hostact contrary to natureact firmlyact foract for smbacac milanac pulseacaacaba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın