coğrafya boylamı boylam ne demek?

 1. Yeryuvarlağı üzerinde, bir noktadan geçen öğlenin başlangıç öğleni olan Greenwich öğleninden açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)
 2. (en)Geographic longitude.
 3. (fr)Longitude géographique

coğrafya

 1. Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal yönlerden inceleyen bilim.
 2. Bir yeryüzü parçasını, bir bölgeyi, bir ülkeyi belirleyen, niteleyen, fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal gerçekliklerin tümü
 3. Yeryüzünde oluşan fiziksel, dirimsel ve insana değgin olayları betimleyerek oluş nedenlerini, dağılışlarını ve aralarındaki ilişkileri kendine özgü ilkelerle araştırıp açıklayan bilim.
 4. Yeryüzünün şimdiki halini çeşitli cihetlerden inceleyen ilim. Bölümlerinden olan Fiziki Coğrafyada: Karalarla denizlerin durumları ve iklimleri;İktisadi Coğrafyada: Toprak mahsulleri, sanayi ve ticaret işleri;Siyasi Coğrafyada: Irk, dil, millet hususiyetleri ve devlet sınırları anlatılır.Bunlardan başka; hayvanat, nebatat, ziraat, tarih, matematik gibi çeşitli mevzularla alakalı coğrafya kolları da vardır.
 5. (en)Geography.
 6. (fr)Géographie

coğrafya enlemi enlem

 1. Yeryuvarlağı üzerinde bulunan bir noktanın eşlekten açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)
 2. (en)Geographic latitude.
 3. (fr)Latitude géographique

boylam

 1. Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlemevinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul, tul derecesi, meridyen.
 2. Yeryuvarlağı üzerinde herhangi bir noktadan geçen öğlen çemberi ile başöğlen çemberi arasındaki yay parçasının açısal değeri.
 3. Yeryuvarının ucaylarından geçen düzlemlerle arakesit çemberlerinin, başlangıç olarak alınan biriyle olan açısal aralığı.
 4. T. Yer yüzünde bir yerin başlangıç dairesine olan uzaklığının açı cinsinden değeri. (Bak: Tul)
 5. (en)Longitude.
 6. (al)Länge
 7. (fr)Longitude

Türetilmiş Kelimeler (bis)

coğrafyacoğrafya enlemi enlemcoğrafya kitabıcoğrafya konsayılarıcoğrafya mektebicoğrafya milicoğrafya okulucoğrafya sözlüğücoğrafyacıcoğrafyacılıkcoğrafı determinzmcoğrafı icabiyecoğrafı tulcoğraficoğrafi alan adlarıboylamboylam çizgisiboylamaboylama aitboylamakboylaboyla bağa tarkanboyla kutlug yargan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın