boyla kutlug yargan ne demek?

  1. eski türklerde birleşik rütbe unvanı. suci yazıtında kırgız kabilesinden yaplakar kan ata'nın ünvanı olarak geçer

boyla

  1. (göktürkler'de) bir askeri unvan.

boyla bağa tarkan

  1. anlamı iyice bilinmemekle birlikte. orhun yazıtlarında vezir tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boylaboyla bağa tarkanboylamboylam çizgisiboylamaboylama aitboylamakboylamamakboylamasınaboylamasına eşlikboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcıkutlukutlu olsunkutluadkutlualpkutluaykutlakutlamakutlama sebebikutlama törenikutlama yapan kimsekutkut almakkut inancıkut kemiğikuta
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın