coğrafya okulu ne demek?

  1. Kültürün, bu arada halk kültürünün, oluşum ve değişimini coğrafyasal etkenlere bağlayan bilim adamlarının kurdukları okul. bk. kültür, halk kültürü, coğrafyasal yöntem, coğrafyasal kuram. krş. tarihsel okul.
  2. (en)Geographical school.
  3. (fr)École géographique

coğrafya boylamı boylam

  1. Yeryuvarlağı üzerinde, bir noktadan geçen öğlenin başlangıç öğleni olan Greenwich öğleninden açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)
  2. (en)Geographic longitude.
  3. (fr)Longitude géographique

coğrafya enlemi enlem

  1. Yeryuvarlağı üzerinde bulunan bir noktanın eşlekten açısal uzaklığı (bk. şekil C. 8)
  2. (en)Geographic latitude.
  3. (fr)Latitude géographique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

coğrafya boylamı boylamcoğrafya enlemi enlemcoğrafya kitabıcoğrafya konsayılarıcoğrafya mektebicoğrafyacoğrafya milicoğrafya sözlüğücoğrafyacıcoğrafyacılıkcoğrafı determinzmcoğrafı icabiyecoğrafı tulcoğraficoğrafi alan adlarıokulu asmaokulu asmakokulu bırakmakokulu kırmakokuluna gitmekokulusokulokul aile birliğiokul arazisiokul arkadaşıokul arkadaşları arasındaki bağlılıkokuoku kaldıroku kirişe yerleştirmekoku yaya yerleştirmek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın