boyla ne demek?

  1. (göktürkler'de) bir askeri unvan.

boyla bağa tarkan

  1. anlamı iyice bilinmemekle birlikte. orhun yazıtlarında vezir tonyukuk'a verilen unvan olarak geçer

boyla kutlug yargan

  1. eski türklerde birleşik rütbe unvanı. suci yazıtında kırgız kabilesinden yaplakar kan ata'nın ünvanı olarak geçer

Türetilmiş Kelimeler (bis)

boyla bağa tarkanboyla kutlug yarganboylamboylam çizgisiboylamaboylama aitboylamakboylamamakboylamasınaboylamasına eşlikboyboy abdestiboy aptestiboy atmakboy ayırıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın