cana kast ne demek?

 1. Bir boşanma sebebi.
 2. (en)Intention of murder.
 3. (en)Attempt on life.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

cana kıymak

 1. Öldürmek
 2. Cinayet işlemek.
 3. (en)To kill.

cana can katmak

 1. Insanda dinçlik, neşe yaşama isteği uyandırmak
 2. Bkz. canına can katmak

kast

 1. Ayrıcalıklar bakımından yukarıdan aşağıya doğru kesin ölçülerle sınırlanmış bulunan, en koyu biçimiyle Hindistan'da görülen toplumsal sınıfların her biri.
 2. Hindistan'da, uğraşları babadan oğula geçen, aynı geleneğe bağlı olan ve başkalarına kapalı tutulan insan toplulukları.
 3. Bk. soy
 4. Noksan, eksik, kusur.
 5. (en)Caste.
 6. (en)Evil intent.
 7. (en)Premeditation.
 8. (en)Class.
 9. (fr)Caste
 10. (la)Castus

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cana kıymakcana can katmakcana gelecek mala gelsincana işlemekcana minnet bilmekcanacana yakıncana yakın olmayancana yakınlıkcanaancancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıkastkast düzenikast nizamıkast sistemikastakastalkastalanıkastanyetkastanyolakastanyola kolukaskas ağrısıkas atrofisikas aygıtıkas bölütü
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın