can ne demek?

 1. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık

  Can çıkmayınca huy çıkmaz.

  Atasözü
 2. Yaşama, hayat

  Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner, canımı tehlikeye koyardım.

  R. N. Güntekin
 3. Güç, dirilik

  Her şeyde bu mevsime mahsus bir can, bir dirilik kendini gösteriyordu.

  M. Ş. Esendal
 4. Kişi, birey

  Benimle beraber dört canız .

  F. R. Atay
 5. İnsanın kendi varlığı, özü

  Ne denir, canımız ne mertebe insan olsa mayamız, maddemiz hayvan...

  R. N. Güntekin
 6. Gönül

  Çirkin bana kurban, ben de güzele / Can sever güzeli, maldan ziyade.

  Karacaoğlan
 7. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 8. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin

  Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.

  T. Buğra
 9. Aziz, sevgili.
 10. Ruh.
 11. Yardımcı (could) -ebil-, yapmak imkanı olmak. (Can fiilinin gelecek zamanı yoktur, yerine will be able to kullanılır.)

  Can you do this work? / Bu işi yapabilir misin?

  I couldn't find my hat. / Şapkamı bulamadım.

 12. Güç, dirilik.
 13. İnsanın kendi varlığı, özü.
 14. Gönü
 15. Çok içten, sevimli, şirin kimse.
 16. 1. can, ruh. hayat. 2. güç, kuvvet, hayatiyet, dirilik. 3. gönül, yakın dost, çok sevilen arkadaş. 4. mevlevi ve bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. kişi, fert. 6. sevgili.
 17. Yaşayış. Diride olan kudret, kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri, maddenin; hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde, hayat ve ruhun kendisi değil, bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller, ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde kendileri konuşuyor ve hayat ve ruhu madde ile açıklamaya kalkışıyorlar. Oysa maddenin de ne olduğunu biliyor değildirler. Biz müslümanlar madde gibi hayat ve ruhun da Allah'ın kudretinin eserleri olduğunu biliyor, birini diğerinin yerine koymuyoruz. Allah görünen ve görünmeyen alemler yaratmıştır. Onun kudretinin ve yaratmasının sınırı yoktur. Madde, yarattıklarının sadece bir çeşitidir. Varlığı maddeden ibaret sanmak aklı gözüne inmiş olan akılsızların batıl bir inancıdır.
 18. (en)Tin, aluminum container; (Slang) jail, prison; (Slang used in Canada and the USA) toilet, bathroom; dismissal, firing from a position (or job, etc.).
 19. (ed,-ning) konserve kutusu, teneke kutu
 20. Çöp tenekesi
 21. ABD, (argo) hapishane
 22. (argo) yüznümara
 23. Argo kaba et
 24. Konserve yapmak
 25. Kutulara doldurmak
 26. ABD, argo kovmak, işine son vermek, slang sepetlemek
 27. Argo filime veya teybe almak
 28. Ebilmek, yapabilmek, edebilmek, olabilmek; konservesini yapmak, konservelemek; kasede kaydetmek, kayıt yapmak (ses ya da görüntü), uzaklaştırmak (okul), kovmak
 29. Yapmak imkânı (nda) olmak

  Can you do thiswork? / Bu işi yapabilir misin?

 30. Canada, Canadian.

can acısı

 1. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı
 2. (en)Acute pain.

can afford to

 1. Gücü yetebilmek, kendine zaman ayırabilmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

can acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıcan alıcı bölümcan alıcı noktacan alıcı noktadancan alıcı noktaya dokunmakcan alıcılıkcan alıp can vermekcaca 125ca 15 3ca 19 9ca açıklaması
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın