cana gelecek mala gelsin ne demek?

 1. "canı korumak için mal feda edilir" anlamında kullanılan bir söz.

cana

 1. "Ey sevgili" anlamında bir seslenme sözü
 2. “Ey can, ey sevgili” anlamında seslenme.
 3. Ey sevgili! Ey can!

cana can katmak

 1. Insanda dinçlik, neşe yaşama isteği uyandırmak
 2. Bkz. canına can katmak

gelecek

 1. Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati
 2. Zaman bakımından ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
 3. (en)Future.
 4. (en)Coming.
 5. (en)Oncoming.
 6. (en)Forthcoming.
 7. (en)The future.
 8. (en)Futurity.
 9. (en)Hereafter.
 10. (en)Fate.

mala

 1. Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü.
 2. Yanak.Dgr.: anat. mala
 3. Bk. mala
 4. Az miktardaki harcın karılmasında, istenen yere konmasında ve yüzeyinin düzgünleştirilmesinde kullanılan aygıt.
 5. (en)Float.
 6. (en)Spatula.
 7. (en)Spud.
 8. (en)String of beads used as an aid for mantra repetition Also, such a string of beads worn as a token of one's guru Some believe that a mala can also protect the one who wears it.
 9. (en)Vt: must, to be obliged.
 10. (en)Mala.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

canacana can katmakcana işlemekcana kastcana kıymakcana minnet bilmekcana yakıncana yakın olmayancana yakınlıkcanaancancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıgelecekgelecek aygelecek bilimigelecek değergelecek dünyagelecek giderlerigelecek göstermeliğigelecek haftagelecek ile ilgiligelecek kuşaklargelecege dogrugeleceğe bakmakgeleceğe ilişkin gelirlergeleceğe yönelikgeleceğe yönelik alış yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın