kastalanı ne demek?

  1. (Hi: 851-923) (İmam-ı Ahmed İbn-i Muhammed) Büyük Şafii alimlerindendir. Çok eser yazmıştır. En meşhur eseri Mevahib-ül Ledüniyye'dir. Mısır'da vefat etmiştir. (Osmanlıca'da yazılışı: kastalanî)

kastal

  1. Şeker tozu.

kasta

  1. Ayaklarının siniri büzülüp kurumuş olan deve.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kastalkastakastanyetkastanyolakastanyola kolu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın