can damarına basmak ne demek?

 1. Bir işin en önemli ve duyarlı noktası üzerinde durmak

  Şimdi olayın can damarına bastın.

can

 1. Yardımcı (could) -ebil-, yapmak imkanı olmak. (Can fiilinin gelecek zamanı yoktur, yerine will be able to kullanılır.)
 2. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık
 3. Yaşama, hayat
 4. Güç, dirilik
 5. Kişi, birey
 6. İnsanın kendi varlığı, özü
 7. Gönül
 8. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi.
 9. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin
 10. Aziz, sevgili.

can acısı

 1. Vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı
 2. (en)Acute pain.

basmak

 1. Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb. bir araçla iz yapmak
 2. Baskın yapmak
 3. Vücudun ağırlığını verecek biçimde ayak tabanını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak
 4. Küçük çocuklar ayakta durabilmek.
 5. Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek
 6. Sıkıştırarak yerleştirmek.
 7. Bası işi yapmak, tabetmek.
 8. Örtmek, bürümek, kaplamak
 9. Basım işini gerçekleştirmek.
 10. (en)Step on.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

cancan acısıcan afford tocan alacak noktacan alıcıcan alıcı bölümcan alıcı noktacan alıcı noktadancan alıcı noktaya dokunmakcan alıcılıkcaca 125ca 15 3ca 19 9ca açıklamasıdamarına basmakdamarına çekmekdamarına enjekte etmekdamarına işleyen boya ile boyanmışdamarın dikey durumdan ayrılma açısıdamarı bozukdamarı kurusundamarı tutmakdamardamar ağıdamar aktarmadamar ameliyatıdamar beni
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın