damar ne demek?

 1. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal

  Alnında ve şakaklarında şişen damarlar ağrıyordu.

  P. Safa
 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı.
 4. Soy, yaradılış.
 5. Huy, mizaç.
 6. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
 7. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.
 8. Kesildiği ağacın yaş halkalarının işlenmiş kerestenin üzerinde oluşturduğu ve seviyesi için belirleyici olan hatlar.
 9. İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı ve gelişmiş duvarları bulunan kanallar.
 10. Böceklerin kanatlarında bulunan trakea sisteminin ince uzantıları.
 11. Bitki yapraklarındaki iletim sisteminin uzantıları.
 12. Bk. damar
 13. Aynı mevsimde oluşan gözeler gurubunun, kesitlerde öbür gözelerden ayrı renkte görünüşü.
 14. İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı kanal, vaz, anjeyon.Dgr.: anat. vas
 15. Canlı varlıklarda kan dolaşımına yarayan kana
 16. Yer altında belli bir maden alanı.
 17. Huy, yaradılış.
 18. Tür.
 19. T. İstidad. Huy, tabiat, inat.
 20. Bir öz etrafına bir veya birkaç kat halinde heliksel sarılmış, kesiti yuvarlak,üçgen, oval biçiminde olan çelik teller demeti.
 21. (en)See Dammar.
 22. (en)Any of various hard resins from trees of the family Dipterocarpaceae and of the genus Agathis; especially the amboyna pine.
 23. (en)Streak.
 24. (en)Nerve, string.
 25. (en)Vascular.
 26. (en)Vein.
 27. (en)Vessel.
 28. (en)Blood vessel.
 29. (en)Grain.
 30. (en)Phlebo-.
 31. (en)Seam.
 32. (en)Lode.
 33. (en)Character.
 34. (en)Bad temper.
 35. (en)Duct.
 36. (en)Nerve.
 37. (en)Fault.
 38. (en)Stria.
 39. (en)Deposit.
 40. (en)Layer.
 41. (en)Cloud.
 42. (en)Course.
 43. (en)Artery.
 44. (en)Course of ore.
 45. (en)Vessel, vein.
 46. (al)Faser
 47. (al)Gefass, Vene
 48. (fr)Fibre
 49. (fr)Vaisseau, veine
 50. AğŸaç reçinesi, reçine, vernik ve yağŸlıboya yapmak için kullanılan sert reçine

damar

 1. Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
 2. Mermerde, bazı taşlarda ve tahta kesitlerinde renk ayrılığı gösteren dalgalı çizgi.
 3. Başka türden katmanların arasında bulunan sıvı, maden veya mineral katmanı.
 4. Soy, yaradılış.
 5. Huy, mizaç.
 6. İçinde ongun besi suyunun dolaştığı odunsu dokudan boru.
 7. Böceklerde kanat zarını dik tutmaya yarayan organ.
 8. Kesildiği ağacın yaş halkalarının işlenmiş kerestenin üzerinde oluşturduğu ve seviyesi için belirleyici olan hatlar.
 9. İçinde kan ve lenf gibi sıvıların dolaştığı ve gelişmiş duvarları bulunan kanallar.
 10. Böceklerin kanatlarında bulunan trakea sisteminin ince uzantıları.

damar ağı

 1. (en)Veining.

damar aktarma

 1. Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, baypas.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

damar ağıdamar aktarmadamar ameliyatıdamar benidamar bilimidamar büzücüdamar çentiğidamar damardamar daraltıcıdamar dokudamadama benzer şeydama benzeri bir oyundama çıkmakdama dama
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın