damarına enjekte etmek ne demek?

 1. (en)Shoot up.

shoot

 1. Atmak, avlamak, vurmak, çekmek [fot.], fırlatmak, ateş etmek, öldürmek, şut çekmek, atış yapmak, çekmek, çekim yapmak, hızla geçmek, iğne yapmak, aşı yapmak, sürgün vermek, filizlenmek, yuvarlanmak (varil vb.), perdahlamak (kereste), avlanmak, fırlama
 2. (shot shooting) atmak, fırlatmak
 3. Ateş etmek
 4. Out ile (filiz) sürmek
 5. Silâhla öldürmek veya yaralamak, vurmak
 6. (sekstantla) ölçmek
 7. Akıntı ile geçmek
 8. Üzerinden hızla geçmek
 9. Fotoğraf çekmek
 10. Içine başka renk karıştırmak

damarına basmak

 1. Birini, duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak. Öfkelenmesine sebep olmak.
 2. (en)Rub smb. up the wrong way.

damarına çekmek

 1. Soyunun özelliklerini taşımak.

enjekte

 1. "Zerk etmek" anlamında kullanılan enjekte etmek birleşik fiilinde geçen bir söz.
 2. (en)Injected.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Herhangi bir değerde olmak
 7. Vermek.
 8. Eşit değer kazanmak.
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

damarına basmakdamarına çekmekdamarına işleyen boya ile boyanmışdamarın dikey durumdan ayrılma açısıdamarı bozukdamarı kurusundamarı tutmakdamardamar ağıdamar aktarmadamar ameliyatıdamar benienjekteenjekte etmeenjekte etmekenjektörenjektör borusuenjeksiyonenjeksiyon avans tertibatıenjeksiyon avansienjeksiyon basıncıenjeksiyon basincienjectable waterenjambment
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın