bow and scrape ne demek?

 1. Yaltaklanmak, sahte bir saygı göstermek

bow and arrow

 1. Yay ve ok

bow

 1. Yay
 2. Başını eğerek selamlamak, reverans yapmak
 3. Eğmek, eğilmek, başla selamlamak, reverans yapmak, boyun eğmek; çekilmek
 4. Baş eğerek selamlama, reverans.
 5. Baş, pruva bowman baş tarafta kürek çeken adam
 6. Filikada pruvacı.
 7. Eğmek
 8. Başını eğdirmek
 9. Başını eğerek yol göstermek
 10. (ok atmak için) yay. (yaylı çalgı için) yay

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

scrape

 1. Kazımak, kazıyarak temizlemek, gıcırdatarak çekmek, gıcırdatmak, gıcırtı yapmak, sürtünmek, sıyırmak
 2. Garç!, gırç!
 3. Kazımak, kazıyarak temizlemek
 4. Sıyırtmak
 5. Kazıyıp toplamak
 6. Sürterek gıcırdatmak
 7. Selâm verirken ayağını sürterek geri çekmek
 8. Çok tutumlu olmak
 9. Kazıma veya sürtme sesi
 10. Kazıma, sürtme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bow and arrowbowbow bellsbow compassbow downbow for a violinbow headbow inbow leggedbow legsbobo be brought upbo fonksiyonlar sınıfıbo function classbo inciriandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın