bite ait ne demek?

 1. (en)Pedicular

pedicular

 1. Bkz. pediküler
 2. Bitlerin neden olduğu
 3. Bite ait
 4. Bitli

bite and a sup

 1. Iki lokma yemek

bite back

 1. Karşılık vermek
 2. Kendini tutmak
 3. Kendini geri çekmek

ait

 1. Konusunda, hakkında, dair
 2. Tasarruf ya da mülkiyetinde bulunan, malı olan
 3. Bir kimseye ya da bir döneme has, onunla ilgili özellikleri taşıyan
 4. Bir kimseye ya da bir şeye mahsus, ona ayrılmış, tahsis edilmiş
 5. Bir kimsenin yapması gereken, yapılması ona düşen
 6. Tarafından yapılmış olan (sanat eseri için)
 7. İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili.
 8. (en)Automatic Identification Technology.
 9. (en)Agreement on Internal Trade, signed by the federal and provincial governments Text is at http://strategis ic gc ca/SSG/il00021e html.
 10. (en)The AIT front card provides an ATM trunk interface for the IPX The AIT operates in conjunction with a backcard, AIT-T3 or AIT-E3.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bite and a supbite backbite nailsbite offbite off more than onebitebite off more than one can chewbite on granitebite ones lipsbite ones nailsbitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntılarıaitait cartridgeait kartuşuait olait olanait olmaait olmakait saymakaitchaitchboneaiai active ingredientaia ekleaibAibini düğümcükleri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın