bite ones lips ne demek?

  1. Dudaklarını ısırmak, sinirini gizlemek

bite ones nails

  1. Tırnaklarını yemek

bite on granite

  1. Baltayı taşa vurmak, sert kayaya çatmak

ones

  1. Bir tane, biri, birisi, kimse, tek
  2. Pron. birinin, nin: -nin

lips

  1. Dudaklar, kadın cinsel organı dudakları ile ilgili yapılan konuşŸma diline özgü ima

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bite ones nailsbite on granitebitebite aitbite and a supbite backbite nailsbite offbite off more than onebite off more than one can chewbitbit akarıbit allocationbit atamabit ayrıntılarıonesones bestones better halfones better selfones chief aversionones complementones daily breadones damnedestones days are numberedones level bestoneone a pieceone a.m.one act playone address
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın