bilim kuramı ne demek?

  1. Bilimlerin koydukları düşünsel sorunları inceleyen ve tek tek bilimlerin yöntemlerini, ilkelerini, varsayımlarını araştıran felsefe dalı.
  2. (en)Felsefe.

bilim kurgu

  1. Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan (film, roman vb.).
  2. (en)Science fiction.

bilim kurgu filmi

  1. Bk. önceleme filmi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bilim kurgubilim kurgu filmibilim kurgusalbilim kadınıbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilim etiğibilimbilim felsefesibilim insanıbilim iyeliğibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscesskuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın