gemi adamı ne demek?

  1. Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimseler.
  2. Askerlikte bir hizmet akdine dayanarak yabancı bayraklı gemilerde fiilen çalışan ve ücretlerini yabancı ülke parası olarak alan ve bu sıfatı devam eden yükümlülerdir.
  3. (en)Sea man.
  4. (en)Seaman, sailor.

gemi adamı hüviyet varakası

  1. Bk. gemi adamı kimlik belgesi

gemi adamı kimlik belgesi

  1. İşverence her gemi adamına verilen, biçim ve kapsamı tüzükle belirtilen belge.
  2. (en)Crew identification card.
  3. (fr)Carte d'identité d'équipage

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

gemi adamı hüviyet varakasıgemi adamı kimlik belgesigemi adamı kişisel malıgemi alacaklılarıgemi ambarıgemigemi arkadaşıgemi arslanıgemi aslanıgemi aşçısıgemgem almakgem almamakgem almayan atın ölümü yakındırgem diolleradamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın