belirleyici kurgu ne demek?

 1. Bilinçli ya da dolaylı olarak amaç belirten anlıksal bir eğilim.

belirleyici faktör

 1. (en)Determinant.

belirleyici madde

 1. Belirleyici faktör. 1. Herhangibir maddeyi kimyasal olarak belirleyen faktör. 2. Tam yeri ve büyüklüğü bilinmeyen genlerin kalıtımını izlemede kullanılan, yeri ve etkisi bilinen bir gen ya da DNA parçası. 3.Elektroforez sırasında jellerde kullanılan büyüklükleri bilinen parçalardan oluşan DNA. Marker.
 2. (en)Marker.
 3. (fr)Marqueur

kurgu

 1. Her türlü yaratı.
 2. Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar.
 3. Zembereğin kurulmuş olma durumu.
 4. Bir bütün oluşturmak için parçaları takıp birleştirme işi, montaj.
 5. Bir işe hazırlamak için yapılan telkin
 6. Çatı.
 7. Uygulamaya geçmeyen yalnız bilmek ve açıklamak amacını güden düşünce, kuramsal araştırma, spekülasyon.
 8. Bir filmin değişik süre ve yerlerde çekilen bölümlerini, bir anlam ve uyum bütünlüğü sağlayarak birleştirme, montaj.
 9. Bir filmin çevrilişi sırasında elde edilen filmler arasında seçim yapmak, bunları çevirim oyunluğundaki sıralarına göre dizmek, bu çekimlerin uzunluklarını saptamak, çekimlerin içerik yönünden ilişkilerini göz önüne almak, bunları belirli bir anlatıma göre düzenleme işi; böylelikle,kurgu yardımıyla, filme özgü uzay ve zamanı yaratmak, filmsel gerçeği ve evreni kurmak, filmin tartımını ve dizemini gerçekleştirmek, filmin akıcılığını sağlamak gibi çapraşık ve değişik sonuçları amaçlayan çalışma
 10. (ABD'de) Görsel bir etki yaratmak üzere, kısa ve çarpıcı çekimlerin birleştirilmesi; bu birleştirmeden doğan durum (bu iş için ABD'de yalnız montage terimi kullanılır, asılkurgu editing terimiyle anlatılır). TV

Türetilmiş Kelimeler (bis)

belirleyici faktörbelirleyici maddebelirleyici olmakbelirleyici örnekbiçimbelirleyicibelirleyicilerbelirleyicilikbelirleyenbelirleyen şeybelirlebelirlemebelirlemekbelirlememekbelirlenebilirkurgukurgu aygıtıkurgu bilimikurgu eşlemesikurgu eşlemikurgu filmikurgu hazırlığıkurgu masasıkurgu negatifikurgu odasıkurgankurgazkurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın