bastı yed ne demek?

  1. Elini bir şeye uzatmak. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı yed)

bastı dava

  1. Dava açma. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı dâvâ)

bastı makal

  1. Söz açma. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı makal)

yed

  1. Bk. el
  2. Bk. yedek etki alanı denetleyicisi
  3. (en)No observed adverse effect level.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bastı davabastı makalbastı mukaddematbastı özür etmekbastı zamanbastıbastıbacakbastığı yerde ot bitmemekbastığı yeri bilmemekbastıkbastbast fı makamilkalbbast fibrebast silkbastayedyed i vahit usulüyeddoyedecekyedeğe almakyedekyedek ayedek akçayedek akçeyedek akçe vergileriyeye kürküm yeyeayea and nayyeah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın