bastı özür etmek ne demek?

 1. Bir hata işleyerek başkalarına da nümune olmak, aynı hatayı işlemelerine zemin hazırlamak. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı özür etmek)

bastı

 1. Kıyma ile pişirilmiş sebze.
 2. (en)Vegetable stew.

bastı dava

 1. Dava açma. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı dâvâ)

özür

 1. Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
 2. Sakatlık, bozukluk, eksiklik veya elverişsizlik.
 3. Kusur, defo.
 4. Ma'zeret. ~ dileme,özürlenme: i'tizâr.
 5. Bir kusurun afvı için gösterilen sebep.
 6. (en)Apologetic.
 7. (en)Apologetical.
 8. (en)Crack.
 9. (en)Apology.
 10. (en)Excuse.

etmek

 1. Bir işi yapmak
 2. Bir durumu ortaya çıkarmak.
 3. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak.
 4. Bulmak, erişmek
 5. Birini bir şeyden yoksun bırakmak.
 6. Vermek.
 7. Eşit değer kazanmak.
 8. Herhangi bir değerde olmak
 9. (en)Step.
 10. (en)Say.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bastıbastı davabastı makalbastı mukaddematbastı yedbastı zamanbastıbacakbastığı yerde ot bitmemekbastığı yeri bilmemekbastıkbastbast fı makamilkalbbast fibrebast silkbastaözürözür dileözür dilemeözür dilemeközür dilemek zorunda kalmaközür diler gibiözür dilerimözür dileyenözür kabilindenözür kabul edildiözü alınmış taneözü olmaközü sözü birözülgeözümleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın