bastı dava ne demek?

 1. Dava açma. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı dâvâ)

bastı makal

 1. Söz açma. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı makal)

bastı mukaddemat

 1. Asıl maksada girmeden önce bir şeyler söyleme. (Osmanlıca'da yazılışı: bast-ı mukaddemat)

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bastı makalbastı mukaddematbastı özür etmekbastı yedbastı zamanbastıbastıbacakbastığı yerde ot bitmemekbastığı yeri bilmemekbastıkbastbast fı makamilkalbbast fibrebast silkbastadavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdava adamıdava aktarımıdava dışı olandava edilebilirdava ehliyetsizliğidav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın