bast fı makamilkalb ne demek?

  1. Nefis makamında rica mesabesindedir. Lütuf ve rahmeti, kurb ve ünsü kabule işarettir. (Osmanlıca'da yazılışı: bast fî makam-il-kalb)

bast

  1. Genişlemek, açmak, yaymak.
  2. Bazı ağaçların hasır yapmak için kullanılan iç kabuğu.
  3. Ihlamur iç kabuğu, hasır lifi

bast fibre

  1. Sak lifi

FI

  1. Fenol indeksi.
  2. Arabçada harf-i cerrdir. Mekana ve zamana aidiyyeti bildirir. Ta'lil için, isti'la için ve yine harf-i cerr olan "ba, ila, min, maa" harflerinin yerine kullanılır. Geçen mef'ul ile gelecek fasıl arasında geçer. Te'kid manası da vardı. (L.R.)Başka bir ifade ile kısaca (fi) : "İçinde, içine, hakkında, hususunda, üzere, dair, mütedair, beherine ve herbirine" manalarına gelir. Kelimenin başına yazılır ve o kelimeyi "i" diye okuttuğu için ona harf-i cerr denir. Farsçada "Der", "Fi" yerinde kullanılır. (Osmanlıca'da yazılışı: fî)
  3. (en)Phenol index-pi.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bastbast fibrebast silkbastabastakbastanbastana salatasıbastanşinasbastardbastard childbasbasbas artışbas ayaribas baritonFIfı kalafıçıfıçı açmakfıçı balığıfıçı bedelifıçı birafıçı bira aletifıçı birasıfıçı bükülmesi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın