dava adamı ne demek?

  1. Bir ülkü uğrunda sürekli çalışan kimse.

dava açılması zorunluğu ilkesi

  1. Ceza kovuşturması için yeter kanıtlar ve olaylar bulunduğunda, C. Savcısının kamu davası açma yükümü.
  2. (en)Principle of compulsory public prosecution.
  3. (fr)Principe d'obligation de poursuite

dava açma

  1. Bir uyuşmazlığın çözümlenmesi, bir hakkın tanınması, korunması, elde edilmesi için dilekçe ile yargılığa başvurma.
  2. (en)Confestation.
  3. (fr)Cause

adamı

  1. Bir işi ustalıkla yapan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdava aktarımıdavadava dışı olandava edilebilirdava ehliyetsizliğidava etmekdavadamıadamımadamınadamın adı çıkacağına canı çıksınadamın iyisi işbaşında belli oluradamın kötüsü olmaz, meğer züğürt olaadamın yere bakanından, suyun yavaş akanından korkadamına düşmekadamına göreadamışadamadam adamaadam adama gerek oluradam adama savunmaadam adama yük değil, can gövdeye mülk değil
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın