bark pit ne demek?

  1. Kabuk çukuru (tabakhanede)

kabuk

  1. Serebnal pedinkülün ayağı veya tabanı
  2. Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bölüm, kışır.
  3. Ekmeğin pişme sırasında içinden daha çok sertleşen dış bölümü.
  4. Bir sıvı veya atmosferi dıştan saran, sert katman.
  5. Deri üzerinde bir yaranın veya sivilcenin kurumasıyla oluşan sertçe bölüm.
  6. Bir hayvanı dıştan örten kitinli, kalkerli, silisli, kemiksi veya boynuzsu örtü, kavkı
  7. Bir öğeciğin çekirdeği çevresinde dolanan eksiciklerin yerleştiği katmanlardan her biri.
  8. Bir hayvanın, meyvenin, bazı yumurtaların, kalkerli, silisli, keratinsi ya da kitinli sert dış örtüsü. Kavkı.
  9. Yara yüzeyinde oluşan kabuk.
  10. Yara kabuğuyla kaplanma.

bark at

  1. Bağırmak

bark barque

  1. Üç direkli yelkenli gemi, barka.

pit

  1. Çukur
  2. (-ted, -ting) çukura yerleştirmek
  3. Çukurlaştırmak
  4. Ufak çukurlarla doldurmak
  5. Dövüş meydanına çıkarmak (horoz)
  6. Bir birine karşı kışkırtmak
  7. Çekirdeklerini çıkarmak
  8. (bir yerde) çukurlar açmak
  9. Kısmen yere gömülü sera
  10. Hendek şeklinde tuzak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bark atbark barquebark beetlebark beetlesbark crackbarkbark gaugebark treebark up the wrong treebarkabarbar and linebar ateşibar barbar bar dolaşıp içki içmepitpit a patpit bosspit bull terrierpit coalpit gaspit hatpit headpit helmetpit holepipi bağıpi bondpi jawpi molecular orbital
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın