bark up the wrong tree ne demek?

 1. Yanlış kapı çalmak

yanlış

 1. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata.
 2. Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı
 3. Bir biçimde, yanlış olarak, hatalı olarak
 4. Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.
 5. Yanlış bir biçimde, yanlış olarak, hatalı olarak
 6. Doğru olmayan, biçimsel düşünme yasalarına uymayan.
 7. Düşünülen şeyle uyuşmayan. Karşıtı bk. doğru.
 8. Sözeden dildeki 'yanlıştır' birli yükleminin içlemi olanyanlış olma özelliği. || Doğruluk çizelgelerinde geçen 'Y' yada '0' simgesi bu özelliğin sözeden dildeki adıdır. || Krş.. doğruluk değeri, doğru.
 9. (en)Amiss.
 10. (en)Errant.

bark

 1. "Ev, mülk, aile, çoluk çocuk" anlamlarındaki ev bark birleşik sözünde geçen bir söz.
 2. (en)Technically, the tissue comprised of phloem, phelloderm, cork cambium, and cork external of the vascular cambium Bark occurs in plants that have secondary growth.
 3. (en)Small sailing ship.
 4. (en)An older term used to describe the decarburized skin that develops on steel bars heated in a non-protective atmosphere.
 5. (en)In Aubrey's time barque meant barque-rigged, i e fore and aft on the mizzen.
 6. (en)An interval of frequency equal to a critical band width.
 7. (en)See Girdle, ,.
 8. (en)Three-masted vessel, having her foremast and mainmast square-rigged, and her mizzenmast schooner- rigged.
 9. (en)Sailing ship with 3 masts the sound made by a dog a noise resembling the bark of a dog tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants tan with bark tannins speak in an unfriendly tone; 'She barked into the dictaphone' make barking sounds; 'The dogs barked at the stranger' remove the bark of a tree cover with bark.
 10. (en)Tough protective covering of the woody stems and roots of trees and other woody plants.

bark at

 1. Bağırmak

up

 1. Yukarıya, yukarıda
 2. Yukarısına, yukarısında
 3. Yükseğe
 4. To -e kadar (Azami bir miktarı belirtir.)
 5. (-upped, -upping) yükseltmek
 6. Yukarıya
 7. Ayağa
 8. Tamamen.
 9. Yukarı, yukarıya, tepesinde, içeride (ülke)

the

 1. Belirli durumlarda isimden önce kullanılır
 2. O (tarif edatı, harfi tarif, belirtme sıfatı)
 3. Ne kadar, o kadar (mukayese sıfatlarından evvel)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

barkbark atbark barquebark beetlebark beetlesbark crackbark gaugebark pitbark treebarkabarbar and linebar ateşibar barbar bar dolaşıp içki içmeupup a gum treeup a treeup against the wallup and aboutup and comingup and doingup and downup bowup centreuU 50u beamu belgesiu biçimi eğri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın