balama ne demek?

  1. Orta oyununda Rum tipi.
  2. Karagöz, matiz ve külhanbeyi tipleri tarafından yabancı ülkelerin tiplerine seslenirken kullanılan söz.
  3. Türk gölge oyunu'nda, Matiz, Külhanbey tarafından yabancı ülke tipleri; ortaoyunu'nda ise Rum için kullanılan Çingeneceden bozma sözcük.

balaman

  1. Bk. Balaban.
  2. (bkz. balaban)
  3. İri, büyük.

balam

  1. Erkek kardeş, kayın birader.
  2. Sığır.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balamanbalambalamirbalamitşerbetibalamurbalabalaambalabanbalaban kuşubalabankuşubalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın