bala ne demek?

 1. Yavru, çocuk.
 2. Hlk. Kuş yavrusu.
 3. 1. çocuk yavru. 2. yüksek, yüce, yukarı, (bkz. ali). 3. azat. 4. yedek atı.
 4. Ufak, küçük.
 5. Yüksek. Yukarı. Yüce. Yüksek kat. (Osmanlıca'da yazılışı: bâlâ)
 6. Osmanlı Devletinde büyük biri mülkiye rütbesi.
 7. Başörtüsü.
 8. (en)Child.
 9. (en)Baby yavru.
 10. (en)Çocuk.
 11. (en)Term applied to 19th century raiders penetrating the Grassfields.
 12. (en)Powers' Among various groups of powers the following five are most frequently met with in the texts: faith , energy , mindfulness , concentration , wisdom.

balaam

 1. İsraillileri lanetlemesi emrolunduğu halde, bindiği eşek tarafından azarlanınca onları takdis eden Mezopotamya lı aziz
 2. H., argo gazete sütunlarını icabında doldurmak için hazır bulundurulan havai yazılar.

balaban

 1. İri, büyük.
 2. Şişman, gürbüz (kimse, çocuk).
 3. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş
 4. Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, Türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.
 5. Nazlı, cilveli.
 6. İri vücutlu, gürbüz cüsseli (kimse).
 7. Çakırdoğan.
 8. 1. çocuk bekçisi. 2. gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. balaban: gıyasu'd-din uluğ hanın ıv. yy. başlarında aybek tarafından iltutmuş'dan sonraki en büyük hükümdar.
 9. Osman Gazi'nin ünlü bir komutanı.
 10. Hazar'ın doğusunda bulunan bir çeşit oda zurnacığı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balaambalabanbalaban kuşubalabankuşubalabanlaşmabalabanlaşmakbalabanlıkbalabeybalabülendbalacabalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın