balaam ne demek?

 1. İsraillileri lanetlemesi emrolunduğu halde, bindiği eşek tarafından azarlanınca onları takdis eden Mezopotamya lı aziz
 2. H., argo gazete sütunlarını icabında doldurmak için hazır bulundurulan havai yazılar.

bala

 1. Yavru, çocuk.
 2. Hlk. Kuş yavrusu.
 3. 1. çocuk yavru. 2. yüksek, yüce, yukarı, (bkz. ali). 3. azat. 4. yedek atı.
 4. Ufak, küçük.
 5. Osmanlı Devletinde büyük biri mülkiye rütbesi.
 6. Başörtüsü.
 7. Yüksek. Yukarı. Yüce. Yüksek kat. (Osmanlıca'da yazılışı: bâlâ)
 8. (en)Child.
 9. (en)Baby yavru.
 10. (en)Çocuk.

balaban

 1. İri, büyük.
 2. Şişman, gürbüz (kimse, çocuk).
 3. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş
 4. Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, Türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.
 5. Nazlı, cilveli.
 6. İri vücutlu, gürbüz cüsseli (kimse).
 7. Çakırdoğan.
 8. 1. çocuk bekçisi. 2. gürbüz canlı, cüsseli, insan veya hayvan. balaban: gıyasu'd-din uluğ hanın ıv. yy. başlarında aybek tarafından iltutmuş'dan sonraki en büyük hükümdar.
 9. Osman Gazi'nin ünlü bir komutanı.
 10. Hazar'ın doğusunda bulunan bir çeşit oda zurnacığı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balabalabanbalaban kuşubalabankuşubalabanlaşmabalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın