balaban ne demek?

 1. Kuşlar (Aves) sınıfının, leyleksiler (Ciconiiformes) takımının, balıkçılgiller (Ardeidae) familyasından, sırtı siyah, diğer bölgeleri sarı, siyah, kahverengi karışık renkte olan, Palearktik bölge ve Güney Afrika'da yaşayan, Türkiye'nin pek çok yerinde yılın her mevsiminde görülen, kamışlık ve sazlıklarda yaşayan ve buralarda yuva yaparak kuluçkaya yatan, alaca karanlıkta ve gece faal olan yerli bir tür.
 2. Kağnı tekerinin çıkmaması için mazının ucuna takılan çivi.
 3. Hazar'ın doğusunda bulunan bir çeşit oda zurnacığı.
 4. Osman Gazi'nin ünlü bir komutanı.
 5. İri vücutlu, gürbüz cüsseli kimse.
 6. Büyük davul ve davul tokmağı.
 7. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş.

  Yavru balaban bakışlı.

  Karacaoğlan
 8. Şişman, gürbüz kimse.
 9. İri, büyük.
 10. Çakırdoğan.
 11. Çocuk bekçisi.
 12. Nazlı, cilveli.
 13. (la)Botaurus stellaris, Alm.
 14. (fr)Butor étoile
 15. (en)Bittern.
 16. (en)Sturdy.
 17. (en)Large.
 18. (en)Huge.

balaban kuşu

 1. Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, eti yağlı ve ağır, iri bir kuş (Botaurus).
 2. (en)Bittern.

balabankuşu

 1. Bataklıklarda yaşayan, balıkçıla benzer, eti yağlı ve ağır, iri bir kuş (botaurus).
 2. (en)Bittern, any of a number of brown herons which live in marshes.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balaban kuşubalabankuşubalabanlaşmabalabanlaşmakbalabanlıkbalabalaambalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmaz
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın