bakteriyel enzim ne demek?

 1. Bakteriler tarafından salgılanan ve bazıları gıdalarla birlikte tüketildiğinde mide, bağırsak hastalıklarına neden olan enzimlere verilen genel ad.
 2. (en)Bacterial enzyme.

bakteriyel endokardit

 1. (en)Bacterial endocarditis.

bakteriyel endokarditis

 1. Bakteriyel etkenlere bağlı olarak kalbin iç boşluğunu örten zarın yangısı.
 2. (en)Bacterial endocarditis.

enzim

 1. Bkz. ferment
 2. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, eriyebilir organik madde.
 3. Bk. özgen
 4. Hücre içinde üretilen ve bütün hayat olatlarını başlatan, hızlandıran, protein yapısındaki Katalizör proteinlere verilen ad. Biyokimyasal tepkimelerin gerçekleşme sürecini hızlandırır, ancak sürecin oluş biçimini etkilemezler.
 5. Canlı hücrelerce sentezlenen ve biyolojik olayları seçimli olarak katalizleyen, genelde protein yapısında polimer madde.
 6. Hayvansal veya bitkisel dokular tarafından sentezlenen, besin maddelerinin sindirilmelerini sağlayan, organizmada maddelerin parçalanma ve birleşmelerini düzenleyen, bu işlemlerin yönünü ve hızını belirleyen fakat işlem sırasında değişmeyen organik, protein tabiatında maddeler. Katalizledikleri tepkimelerin tipine bağlı olarak oksidoredüktazlar, transferazlar, hidrolazlar, liyazlar, izomerazlar ve ligazlar olarak gruplandırılırlar.
 7. Biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşikler.
 8. (en)Enzyme.
 9. (fr)Enzyme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakteriyel endokarditbakteriyel endokarditisbakteriyel bombajBakteriyel böbrek hastalığıbakteriyel fermantasyonbakteriyelbakteriyel florabakteriyel identifikasyonbakteriyel interferansbakteriyel kontaminasyonbakteriyalbakteribakteri ailesibakteri bacteriabakteri bilgisibakteri bilimienzimenzim aktivasyonuenzim baskılanmasıenzim enz eenzim enzymeenzim etkinleşmesienzim etkinliğienzim immunoassayenzim indükleyicienzim indükleyicisienzenzaenzadenzalenzam
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın