bakara suresi ne demek?

 1. Kur'an-I Kerim'in 2. Suresi olup Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. (Bu sure, Musa Aleyhisselam'ın risaleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevi menfaatlarına en çok vesile olan şeylere perestiş etmesi gibi, gaflet ve dalaletin köklerini kesecek bir külli düsturu, her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olarak ulvi bir icaz ile beyan eder. Asrımızda hala ineğe tapanların mevcudiyyeti ve bu sureye El-Bakara isminin verilmesi ne kadar manidar olduğunu akıl sahiplerine bildirir, ihtar eder...) (Osmanlıca'da yazılışı: bakara sûresi)

bakara

 1. İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
 2. İnek. Dişi sığır.
 3. (en)Baccarat.

bakarak

 1. Göre.
 2. (en)At sight.
 3. (en)Compared to/with.
 4. (en)By comparison with.
 5. (en)In comparison with.

sure

 1. Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri
 2. kur’an ’ın yüz on dört bölümünden her biri.
 3. Kur'an-I Kerim'in 114 bölümünden her biri.
 4. (en)Sura.
 5. (en)In a sure manner; safely; certainly.
 6. (en)Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive.
 7. (en)Physically secure or dependable; 'a sure footing'; 'was on sure ground' certain not to fail; 'a sure hand on the throttle' infallible or unfailing; 'a sure sign of one's commitment' worthy of trust or confidence; 'a sure friend'.
 8. (en)Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health.
 9. (en)Definitely or positively ; 'the results are surely encouraging'; 'she certainly is a hard worker'; 'it's going to be a good day for sure'; 'they are coming, for certain'; 'they thought he had been killed sure enough'; 'he'll win sure as shooting'; 'they sure smell good'; 'sure he'll come'.
 10. (en)Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakarabakarakbakarak çalmakbakarak söylemekbakarak taklit yöntemiyle atılmış imzabakarbakar körbakar körlükBakar sığırıbakabakabilir miyimbakacakbakaçbakakalmabakbak againstbak bakbak embedbak extensionsuresure as deathsure enoughsure firesure footedsursur chargesur dinlemeksur ile çevirmeksur şehri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın