bakara ne demek?

 1. İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar

  Geçenlerde bir iş adamı bakarada yüz bin liraya yakın para kaybetti.

  F. R. Atay
 2. İnek. Dişi sığır.
 3. (en)Baccarat.

bakara suresi

 1. Kur'an-I Kerim'in 2. Suresi olup Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. (Bu sure, Musa Aleyhisselam'ın risaleti ile o milletin seciyelerine girmiş olan bakarperestlik mefküresini kesip öldürdüğünü, bir bakarın zebhi ile anlatır ve şu cüz'i hadise ile beşerin dünyevi menfaatlarına en çok vesile olan şeylere perestiş etmesi gibi, gaflet ve dalaletin köklerini kesecek bir külli düsturu, her vakit hem herkese gayet lüzumlu bir ders-i hikmet olarak ulvi bir icaz ile beyan eder. Asrımızda hala ineğe tapanların mevcudiyyeti ve bu sureye El-Bakara isminin verilmesi ne kadar manidar olduğunu akıl sahiplerine bildirir, ihtar eder...) (Osmanlıca'da yazılışı: bakara sûresi)

bakarak

 1. Göre.
 2. (en)At sight.
 3. (en)Compared to/with.
 4. (en)By comparison with.
 5. (en)In comparison with.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakara suresibakarakbakarak çalmakbakarak söylemekbakarak taklit yöntemiyle atılmış imzabakarbakar körbakar körlükBakar sığırıbakabakabilir miyimbakacakbakaçbakakalmabakbak againstbak bakbak embedbak extension
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın