sur ne demek?

 1. Kale duvarı.
 2. Bir şehri kuşatan yüksekçe kale duvarı. Yüksek duvar. Kale. Hisar.
 3. Uğur, alın yazısı, talih.
 4. Bk. kocaduvar
 5. Bk. kale bedeni
 6. Herbir lifte iki renk modeli bulunan lif rengi.
 7. (C.: Es'ar) Yiyecek, içecek artığı. (Osmanlıca'da yazılışı: su'r)
 8. Üflendiğinde güçlü ses çıkaran boynuz biçiminde boru.
 9. (en)Rampart.
 10. (en)Wall.
 11. (en)Bulwark.
 12. (en)The last trump.
 13. (en)The trump of doom.
 14. (en)City wall.
 15. (en)Ramparts.
 16. (en)Prefix signifying over, above, beyond, upon.
 17. (en)Port in southern Lebanon on the Mediterranean Sea; formerly a major Phoenician seaport famous for silks.
 18. (en)On, over.
 19. (en)LIE: Wines aged sur lie are kept in contact with the dead yeast cells and are not racked or otherwise filtered.
 20. (en)Sur.
 21. Üstünde, ötesinde.
 22. Ötesinde, üstünde

kale

 1. Düşmanın gelmesi beklenilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı, kermen.
 2. Satranç tahtasının dört köşesine dikilen, tahtanın bir tarafından diğer tarafına kadar düz olarak boş hanelerde gidebilen kale biçiminde taş.
 3. Genellikle bir düşüncenin savunulduğu, sürdürüldüğü yer.
 4. Takımla oynanan bazı top oyunlarında topun sokulmasına çalışılan yer.
 5. (Mimarlık) Halk ile askerin düşman saldırısına karşı sığındıkları, kalın ve yüksek duvarlarla çevrili yapı. a. bk.kale bedeni, hisar,kale korkuluğu, mazgal, içkale, mazgal siperi.
 6. Ayaktopu oyununda oyuncuların topu içine sokmaya çalıştıkları, 2,44 m. yükseklikte birbirine koşut iki dikey direk ile bunların üzerine bindirilmiş 7,32 m. uzunluğundaki yatay bir direkle sınırlanmış, arka ve yan yüzeyleri ağla kapatılmış oylum.
 7. (A, uzun okunur) Dedi. O söyledi.
 8. (en)Variety of cabbage in which the leaves do not form a head, being nearly the original or wild form of the species.
 9. (en)Member of the cabbage family closely related to collard greens Both crinkly and smooth leaved varieties are winter vegetables and a good source of vitamin A Kale is best steamed or boiled and served with butter.
 10. (en)Fortress.

kocaduvar

 1. Bir kenti ya da kasabayı çepeçevre saran kale duvarı.
 2. (en)Wall.
 3. (fr)Muraille

sur charge

 1. Sürşarj

sur dinlemek

 1. Sesini kesmek, sessiz hâle getirmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

sur chargesur dinlemeksur ile çevirmeksur şehrisur şehrine aitsur yapımısurasuraasurahsurahisusu ağzısu akarken testiyi doldurmalısu akciğerisu akışını düzenleyen araç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın