bakar körlük ne demek?

 1. Bakar kör olma durumu.
 2. Gözde herhangi bir patolojik değişim olmaksızın, beyinde, omurilikte veya göz sinirindeki değişimlere bağlı olarak biçimlenen görme kaybı, amarozis, kara su illeti, parlak körlük, hlk. kara körlük.
 3. (en)Amaurosis.

bakar kör

 1. Gözleri sağlam göründüğü hâlde göremeyen. Sersem, dikkatsiz, etrafındaki şeyleri görmeyen; gerçeklerin farkında olmayan.
 2. Çok dikkatsiz (kimse).

bakar

 1. (C.: Bukur-Bikar) Öküz. Dana. Sığır.(Bakr, yarmak demek olduğundan, bu hayvan dahi toprağı sürüp yarmak için kullanılması itibariyle bu isim verilmiştir. E.T.)

körlük

 1. Görme engellilik.
 2. Kesmez olma durumu
 3. Dikkatsizce ve beceriksizce yapılan iş.
 4. Gerçeği görememe durumu.
 5. Bitkilerin tomurcuk vermemesi durumu.
 6. Görme yeteneğinin kaybı veya yokluğu. Gözde veya beyindeki bir değişime bağlı olarak biçimlenir.
 7. Tıp yönünden gözün ışık karşısında bütünüyle duyuşuz olması durumu.
 8. Görüş gücünün onda birden az olması durumu.
 9. (en)Blindness.
 10. (en)Darkness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bakar körbakarBakar sığırıbakarabakara suresibakarakbakarak çalmakbakarak söylemekbakarak taklit yöntemiyle atılmış imzabakardibakabakabilir miyimbakacakbakaçbakakalmakörlükkörle yatan şaşı kalkarkörlemekörlemedenkörlenişkörlenmekörkör ağkör ağaçkör alankör allaha nasıl bakarsa allah da köre öyle bakar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın