baba bir ne demek?

 1. Babaları aynı olan kardeşler.
 2. (en)Of the same father but of a diffirent mother.

baba bathra

 1. Talmud risaleleri serisinin zararlarla ilgili olan üçüncüsü (Musevilik)

baba betisi

 1. Bireyin, gerçek babasının yerine koyduğu ya da babasına karşı geliştirdiği davranış ve tepkilerini yönelttiği kişi.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

baba bathrababa betisibaba bucağıbaba adambaba adıbabababa değil tırabzan babasıbaba dessertbaba diyarıbaba dostubabbab al mandebbab ed dinbab harcıbab ı defterdarıbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın