eşitlik derecesi ne demek?

 1. Kavramların "gibi, kadar" edatları ile karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi.
 2. Gibi veya kadar ilgeçleriyle kavramların karşılaştırılıp eşit ölçüde gösterilmesi: Ahmet kadar Ali de çalıştı; Ahmet kadar çalışkan çocuk yoktur; Ayşe kadar saf kız bulunmaz; Dağ gibi adam devrildi gitti; Uçak yıldırım gibi gidiyor vb. (bk. üstünlük derecesi) .
 3. (en)Equative degree.
 4. (fr)Degré d'équatif

eşitlik durumu

 1. Adlarda ve ad soylu sözlerde nitelik ve nicelik bakımından karşılaştırmaya dayanan eşitlik, gibilik ve benzerlik gösterme durumu. Bu durumu göstermek üzere Türkçenin tarihî ve yaşayan lehçelerinde gibi ve kadar edatlarının yerini tutan +ÇA, +sI/+sU, +ÇIlAp/+ÇA+lA-p ekleri yanında teg edatının ekleşmesinden oluşmuş +dAy ve +dI/+dU ekleri kullanılır. ET. sub+ça «su gibi», tag+ça «dağlar kadar», yok+ça «yok gibi». Karh. yagı kirmiş+çe bolur «düşman girmiş gibi olur». Harz. köñili tilemişince urdı «gönlünün dilediği kadar vurdu». Balk. tauca «dağ gibi». TT. çocukça «çocuk gibi» hareket, delice «deli gibi» sevmek, arslanca döğüşmek, arkadaşçasına anlaşmak; çocuksu hareket, erkeksi davranış, susu yemek «su gibi yavan yemek» vb.
 2. (en)Equative case.
 3. (fr)Équatif

eşitlik

 1. İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet.
 2. Kanunlar yönünden insanlar arasında ayrım bulunmaması durumu.
 3. Bedensel, ruhsal başkalıkları ne olursa olsun, insanlar arasında toplumsal ve siyasi haklar yönünden ayrım bulunmaması durumu
 4. (en)Egalitarianism.
 5. (en)Equality.
 6. (en)Evenness.
 7. (en)Parity.
 8. (en)Equivalence.
 9. (en)Equation.
 10. (en)Equalization.

derece

 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe
 2. Denli, kadar
 3. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri.
 4. Sıcaklıkölçer.
 5. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim.
 6. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi.
 7. Başarı gösterme.
 8. Sıcaklık ölçeği birimi, suyun donma noktasını 0, kaynama noktasına 100 sayarak düzenlenen bölmelerin her biri.
 9. Açı birimi; bir çemberin çevresi 360 eşit parçaya bölünürse bir parçayı özekten gören açı.
 10. Bir denklemdeki terimlerin en yüksek üstlüsünün üst sayısı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

eşitlik durumueşitlikeşitlik bağıntısıeşitlik ekieşitlik ışıkölçerieşitlik imieşitlik kuralıeşitlik müsavateşitlik öğretisieşitlik simgesieşitliği bozmak için oynanan oyuneşitliğin geçişme özelliğieşitleeşitlemeeşitleme çukur fırınıeşitleme çukurueşitleme sıcaklığıderecesini düşürmekderecesizderecederece almakderece derecederece derece artanderece derece değişenderecatderecatı kurbiyederecatı şemsiyederedere alabalığıdere alabaligidere bülbülüdere dam deresi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın