imiç ne demek?

 1. Bk. nokra.
 2. Hipodermozis.
 3. (en)Warbles.

nokra

 1. Büveleğin sebep olduğu, genellikle davar ve sığırlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan, ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık.
 2. Büveleklerden ileri gelen, başta sığır olmak üzere çeşitli memeli hayvanlarda, seyrek olarak insanlarda rastlanan ve bu sinek kurtçuklarının sırt derisi altında oluşturduğu, son evrede ortası delik şişkinliklerle tanınan hastalık; hokra, imiç, okra.
 3. Hipodermozis.
 4. (en)Yard arm.
 5. (en)Warble.
 6. (en)Hypodermosis, warbles.
 7. (al)Dasselbeule
 8. (fr)Hypodermose
 9. (la)Hypodermosis

imi timi yok

 1. Izi, belirtisi yok.

imiazolil merkaptan

 1. Formülü C3H3N2SH, mol kütlesi 100,2 g, e.n. 222

Türetilmiş Kelimeler (bis)

imi timi yokimiazolil merkaptanimidimidazolimidazoldion
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın