bölügiray ne demek?

  1. Bilgi ve becerisiyle han olmaya layık kimse.
  2. Bir erkek adı.

bölü

  1. Bölme işlemini gösteren "/" veya ":" işaretlerinin okunuşu, taksim.
  2. Bir bayağı kesrin gösterilişinde pay ile payda arasına konulan yatay çizginin okunuşu.
  3. (en)Divided by.

bölü çizgisi

  1. (en)Division line.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölübölü çizgisibölü imibölücübölücü kemer
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın