aza olmak ne demek?

 1. Bir kuruluşa, birliğe üye olmak

aza çoğa bakmamak

 1. Olanla yetinmek. Az ya da çok demeden olduğu kadarı ile yetinmek.

aza kanaat etmek

 1. Yetinmek, elindeki ile geçinmek; halinden mutlu olmak.
 2. (en)Do with less.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

aza çoğa bakmamakaza kanaat etmekaza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamazaza razı olmakaza sormuşlar nereyeazaaza sormuşlar nereye, çoğun yanına demişazabazabengizazabı cehennemazaz alkollüaz ateş çok odunu yakaraz azaz beslenmişolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın