aza razı olmak ne demek?

 1. (en)Lover one's sights.

lover

 1. Sevgili, dost
 2. Hayran
 3. Yar
 4. Aşık, seven kimse
 5. Meraklı

aza

 1. Üye
 2. Vücut parçası, organ
 3. Bk. üye
 4. (uzv'un çoğulu) üye.
 5. (Uzv. C.) Bedenin her bir uzvu. (Osmanlıca'da yazılışı: a'za)
 6. (C.: Uza) Kertenkele.
 7. Başa gelen musibete sabretmek.
 8. (en)Member.
 9. (en)Limbs.
 10. (en)Organs.

aza çoğa bakmamak

 1. Olanla yetinmek. Az ya da çok demeden olduğu kadarı ile yetinmek.

razı

 1. Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
 2. boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren. islam dünyasında meşhur bir isimdir (Yazılışı: razî)
 3. Hoşnud, rıza gösteren, kabul eden.
 4. (en)Willing.
 5. (en)Contented.
 6. (en)Content.
 7. (en)Consentient.
 8. (en)Agreeable.
 9. (en)Ready.
 10. (en)Satisfied.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

azaaza çoğa bakmamakaza kanaat etmekaza kanaat etmeyen çoğu hiç bulamazaza olmakaza sormuşlar nereyeaza sormuşlar nereye, çoğun yanına demişazabazabengizazabı cehennemazaz alkollüaz ateş çok odunu yakaraz azaz beslenmişrazırazı edicirazı etmerazı etmekrazı gelmekrazı nihanrazı olrazı olarakrazı olmarazı olmakrazraz puşrazakırazanrazaşna
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın